Download de Tilburg Studentenstad App!
Tilburg Studentenstad

Christelijke studentenverenigingen

In Tilburg zijn alle christelijke studentenverenigingen verenigd in het koepelorgaan CST, Christelijke Studenten Tilburg. Onder dit koepelorgaan vallen de volgende verenigingen:

Vegetist
Vegetist is een vereniging voor christelijke studenten in Tilburg en Breda. De vereniging is opgericht als gereformeerde vereniging maar tegenwoordig opengesteld voor iedereen. Vegetist staat voor Vereniging van Gereformeerde Tilburgse en Bredase Studenten. Vegetist hoort bij de landelijke organisatie VGS-Nederland die staat voor de gereformeerde studenten in Nederland.

Emèt Qenee
Emèt Qenee is een christelijke studentenvereniging in Eindhoven en Tilburg en is aangesloten bij de landelijke C.S.F.R.

Navigators Tilburg
N.S.T. (Navigators Studentenvereniging Tilburg) is een open, actieve en interkerkelijke studentenvereniging die al jarenlang het motto 'Bijbel en Bier' hanteert: het als christen met beide benen in het studentenleven staan. Iedere woensdagavond komt de vereniging bij elkaar. De ene keer staat er een inhoudelijke activiteit op het programma en de andere keer is er een gezelligheidsavond.

Ichthus Tilburg
Ichthus Tilburg is een christelijke studentenvereniging open voor geïnteresseerden in het christendom en christenen in de breedste zin van het woord. Ichthus staat voor openheid, gezelligheid, maar ook voor de serieuze gesprekken en goede vriendschappen. Een keer in de week komt Ichthus samen en de avonden bestaan uit gezellige activiteiten of inhoudelijke activiteiten, het aanbod is heel divers en iedereen is welkom!