Download de Tilburg Studentenstad App!
Tilburg Studentenstad

Collegejaar 2015 - 2016

Oprichting

Op 25 februari 2011 werd de Studentenraad Tilburg opgericht. Vanaf dat moment treedt deze raad als officieel adviesorgaan van de gemeente Tilburg op. Na het ondertekenen van de statuten werd tevens de eerste vlag gehesen bij de sociëteit van Olof om het initiatief Tilburg Studentenstad extra kracht bij te zetten.

 

Ons doel

De doelstelling van de Studentenraad Tilburg is behartigen van de belangen van alle Tilburgse studenten.

Dit wordt gedaan op twee manieren. Aan de ene kant ontvangt de studentenraad stukken van de gemeente die te maken hebben met Tilburg studentenstad en waarover een advies gegeven moet worden. Aan de andere kant wordt van de Studentenraad verwacht dat ze een eigen agenda heeft waarin duidelijk naar voren wordt gebracht welke aanpassingen er nodig zijn om Tilburg studentenstad te laten groeien (in de ruime zin van het woord).

De structuur

De studentenraad bestaat uit elf leden. Zeven daarvan vertegenwoordigen een specifieke groep. Zo zijn er afgevaardigden namens het SOTS, TiGeAk, Fontys-studieverenigingen, Fontys-medezeggenschapsraad (CMR), Avans, Avans-studieverenigingen en de universiteitsraad van Tilburg University. De andere vier leden vormen het bestuur van de Studentenraad.

Het bestuur van de Studentenraad

Jan-Willem van Wouw

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

Rosan Pittens

Vice-voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

Jurriaan Vogel

Onafhankelijk bestuurder

 

 

 

 

 

 

 

Michelle Hendriks

Secretaris