Download de Tilburg Studentenstad App!
Tilburg Studentenstad

Studentenraad

De studentenraad is het officiële adviesorgaan van de gemeente. In de Studentenraad zitten studenten van Fontys, Avans en Tilburg University. Zij adviseren de gemeente namens de studentpopulatie en dienen als klankbord voor nieuw beleid dat de gemeente ontwikkelt voor studenten.

Dit is de strategische agenda van de Studentenraad dit jaar:

Imago
Met 29.000 studenten is Tilburg een echte studentenstad. Het uitdragen van deze profilering naar is één van de hoofddoelen van de Studentenraad.

Studentenevenementen
Studenten zorgen voor levendigheid en dynamiek in Tilburg. Dit doen ze onder andere door het organiseren van tal van evenementen.

Integratie
Rondom studenten zijn verschillende stigma’s. Om een positieve bijdrage te leveren aan het imago van studenten moet er meer integratie zijn tussen studenten en de bewoners van Tilburg: de ‘Tilburgers’.

MKB - Student
Er blijkt een structurele mismatch te bestaan tussen Tilburgse afgestudeerden en de Tilburgse arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat veel afgestudeerden wegtrekken naar de randstad.

“In vier jaar is de Studentenraad gegroeid van een overleg van een aantal studentenorganisaties tot een op zichzelf staande organisatie die actief participeert in de Tilburgse politiek. En we groeien nog steeds door!”

Niek de Groot • lid Raad van Toezicht