Download de Tilburg Studentenstad App!
Tilburg Studentenstad

Privacy statement

Tilburg Studentenstad respecteert de privacy van de bezoekers van www.tilburgstudentenstad.com en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) wordt behandeld. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer bewaard dan noodzakelijk.